Progress Leaders & Tutors

Progress Leaders

 Progress Leader, Year 7  Mrs R Burr
 Progress Leaders, Year 8  /  York House
 Miss G Robertson & Miss S Walsh
 Assistant Progress Leader, Year 8  Mr M Farnfield 
 Progress Leader, Year 9 / Blackburn House Mr S Fuller
 Assistant Progress Leader, Year 9 Mrs J Webster
 Progress Leader, Year 10  / Chester House Mr R Wilson
 Assistant Progress Leader, Year 10  Mr P Greenhalgh
 Progress Leader, Year 11  / Durham House Mrs L Duckworth
 Assistant Progress Leader, Year 11  Mr N Liver
 Head of Year 12  Mrs A Blundell-Roberts 
 Head of Year 13  Mrs J Watkinson 


Progress Tutors

 Year 7 Year 8 Year 9

Mr Webster

Mr Sullivan-Tailyour

Miss Robertson

Miss Benfold

Miss Montgomery

Miss Thexton

Mr Owen

Mrs Hall

Miss Harrison

Ms Gornall-White

Mr Rosbottom

Mrs Price

Miss Walsh

Mr Henderson

Mr Baker

Mr Korab

Mr Douglas

Mrs Brownr

Mrs Barnes

Mrs Thompson

Mr Fellows

Miss Ashton

Miss Baron

Miss Morphet

Mrs Pearson

Mrs Woodvine

Mr Ellis

Mr Gardner

Dr Haigh

Mrs Bell

 Year 10 Year 11  

Mr Smith

Mrs Backhouse

Mrs Fuller

Mr English

Mr Martindale

Mr Cameron

Miss Exton

Mr Carman

Mr RObinson

Miss Morgan

Miss Fairey

Mr Greenacre

Miss Burtonwood

Mrs Richardson

Mr Hamersley

Mrs Milner

Mr Wallace

Mr Whittingham

Mrs Harris

Miss Jackson/Mr McCartney